Bli vän med din menskopp – Några tips på vägen

Om du är nybörjare

Koka menskoppen 2-3 min i vatten innan du använder den första gången.

Ta god tid på dig de första gångerna och försök att inte spänna dig.
Om du vill kan du prova att sätta in och ta ut din m-kopp innan mensen för att lära dig hur den fungerar. Det går bra att använda ett vattenbaserat glidmedel om det skulle behövas. Det är bra att vara medveten om att muskelspänningen i slidan är lägre än vanligt under mensens början vilket gör att det kanske inte känns likadant om du testar menskoppen när du inte har mens.
Det kan kännas lite trixigt de första gångerna men du lär dig snart hur man gör.

Tips vid uttagandet

Det är lättast om du sitter på toaletten. Slappna av och krysta något. Dra inte i ringen eller knoppen för att dra ut menskoppen utan låt istället dina fingrar vandra upp längs med greppet så att du känner menskoppens undersida. Sedan greppar du tag om menskoppens undersida och pressar ihop koppen något så att trycket jämnas ut och förseglingen mot slidväggen släpper innan du kan ta ut koppen och tömma den i toaletten. Ett annat tips för skonsamt uttagande är att försiktigt vrida på eller  ”vagga” koppen från sida till sida samtidigt som du drar neråt.

Om koppen har vandrat uppåt så kan det vara lättare att sitta på huk och krysta något för att få ner koppen till ett läge där du kan greppa den.

Om du har problem med läckage

  • Se till att menskoppen har vecklat ut sig ordentligt inne i slidan. Du kan prova att vrida den några varv runt eller försiktigt föra in ett finger längs med koppens sida för att kolla om koppen har vecklat ut sig. Ett annat trick för att få koppen att veckla ut är att först föra den högt upp i slidan där muskulaturen är mjukare och sedan dra den neråt till rätt position. Man kan också skölja menskoppen i kallt vatten innan insättandet. Då blir den styvare och vecklar därför ut sig lättare. När koppen sitter rätt ska du kunna dra i knoppen på undersidan och känna att det finns ett motstånd, som att koppen har sugits fast mot slidväggen.
  • Kontrollera att menskoppen sitter i rätt position och vinkel. Slidans vinkel är inte rakt upp utan lite åt korsryggen till.
    De flesta bär M-koppen precis innanför slidmynningen. Då får slidmuskulaturen något att arbeta emot och koppen sitter bättre på plats.
  • Menskoppen kan vara full. Prova att tömma oftare.
  • Kontrollera att dom små hålen i koppens överkant inte är igensatta. Tvätta noga och peta eventuellt med en mellanrumstandborste för att få bort eventuella rester. Fri passage i hålen behövs för att koppen ska kunna veckla ut sig.

Om inget av dessa tips hjälper så kanske du behöver en annan storlek eller hårdhetsgrad på menskopp. Om du redan har en stor menskopp så rekommenderar vi bäckenbottenträning i form av knipövningar.

Vid kraftig mensblödning så kan det vid införandet av menskoppen finnas en ”dödvolym” av mensvätska i den delen av slidan som ligger nedanför koppens övre kant. Menskoppen samlar ju bara upp vätska som kommer uppifrån. I detta fall kan man få problem med ett litet läckage precis efter insättningen. Läckaget minimeras genom att torka av koppens undersida med toapapper efter införandet. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att komplettera med trosskydd. Nu finns också  Merula douche som löser detta problem. Det är en liten återanvändbar pipett som du fyller med vatten och spolar undersidan av menskoppen med efter insättning.

Om du är FriluftsmänniskaVildmarkstjej och menskopp

Menskoppen kan sköljas i alla vatten som du kan tänka dig att bada i under flera timmar. Om du inte har tillgång till vatten kan du kissa på koppen innan du sätter tillbaka den. Obs gör inte detta om du misstänker urinvägsinfektion för då finns det oftast tarmbakterier i urinen.